top of page

Mazliet par mērķu izvirzīšanu


Mēs parasti ik dienas izvirzām sev kādus mērķus. Tie ir mazāki un lielāki mērķi gan karjerā, gan privātajā dzīvē. Tāpēc ir vērtīgi apgūt prasmi izvirzīt tos pareizi. Veiksmīgi formulēti mērķi ir vieglāk sasniedzami. Šī prasme ļauj kliedēt apjukumu, kas, savukārt, rodas, ja sasniedzamais ir neskaidrs. Zemāk ir minēti pieci punkti, par kuriem piedomāt, izvirzot savu nākamo mērķi pēc S.M.A.R.T. metodes.Specific – Konkrēti


Konkrēti define sev, kas ir tas, ko vēlies sasniegt? Esi maksimāli precīzs un koncentrējies uz galveno! Jo precīzāk būs izvirzīts mērķis, jo skaidrāki būs tālākie soļi tā sasniegšanai.Measurable - Izmērāmi


Pēc kādiem parametriem varēsi secināt, vai mērķis ir sasniegts? Kam būtu jānotiek?Achievable - Sasniedzami


Pārliecinies, vai Tavs mērķis ir reāli sasniedzams. Varbūt ir kaut kas, ko iepriekš gatavojoties Tev jāpaveic, lai sagatavotos mērķa sasniegšanai?Relevant - Svarīgi


Mērķiem ir jāsaskan ar Tavām vērtībām un ilgtermiņa plāniem. Pajautā sev, kāpēc Tev ir svarīgi sasniegt šo konrēto mērķi?Time Bound - Izmērāmi laikā


Sadali mērķi mazākos plāna punktos un nospraud katram no šiem punktiem konkrētu termiņu, lai vari sekot līdzi mērķa izpildei. Ja nepieciešams, veic plānu maiņu un pielāgo tos reālajai situācijai. Termiņa izvirzīšana palīdzēs pieturēties pie nepieciešamajām darbībām mērķu sasniegšanai.


28 views
bottom of page