24/7 ZVANU CENTRA PAKALPOJUMI

Mēs komunicējam tā, lai jūsu klients jūs mīlētu- lai jūs varētu savu enerģiju koncentrēt uz savu galveno nodarbošanās jomu.

Klientu apkalpošana vai pārdošana pa telefonu droši vien nav jūsu uzņēmuma galvenā nodarbošanās joma, bet gan līdzeklis vēlamo mērķu sasniegšanai. Ar jūsu klientiem nodarbojas mūsu zvanu centra apmācītie un pieredzējušie darbinieki- katru dienu profesionālā līmenī. 

 

SIA Contactic prioritāte ir komunikācija ar klientiem, citu uzņēmumu klientiem. Strādājam efektīvi un rezultatīvi par labu jūsu mērķiem - iegūstiet lielāku pārdošanas apjomu un vairāk apmierinātu klientu.